Ako sa stať členom ZSvŠ

Na stiahnutie: Prihláška za člena ZSvŠ

Členský príspevok na (spolkový) rok vrátane predplatné Slovenské zvesti:

  • dospelá osoba CHF 40,-
  • rodina (manželský pár) CHF 50,-
  • dôchodca CHF 20,-

Príspevok na vydávanie Slovenských zvestí pre záujemcov (nečlenov ZSvŠ): dobrovoľný.