O nás

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku je národno-kultúrna, spoločenská a nezárobková organizácia Slovákov a ich priateľov vo Švajčiarsku s týmito hlavnými cieľmi:

  • združovať osoby slovenskej národnosti, udržiavať a oživovať u nich národné povedomie, jazyk, kultúru a tradície,
  • združovať osoby iných národností a vzbudzovať u nich záujem o Slovákov a Slovensko,
  • propagovať slovenskú kultúru a umenie,
  • organizovať medzi združenými osobami spoločenské styky, vzájomnú výpomoc a výmenu názorov,
  • Spolupracovať s organizáciami s podobným zameraním.

Členom Združenia sa môže stať každý, kto sa stotožňuje s jeho základnými ustanoveniami a cieľmi.

Stanovy združenia ZSvŠ

Organizačný poriadok ZSvŠ