Športový Deň detí 2019

Milí priatelia, aj tento rok pripravujeme v spolupráci so slovenskou školou a škôlkou v Zürichu športový MDD, ktorý sa bude konať opäť v športovom zariadení Im Birch, Margrit-Rainer-Strasse 5, Zürich-Oerlikon, dňa 1. júna 2019, v čase od 14:00  do 18:00. Bližšie info nasleduje. ...

Čítaj ďalej...

41. stretnutie Slovákov a ich priateľov na chate Bois du Moulin pri Lausanne

Srdečne Vás pozývame na 41. STRETNUTIE SLOVÁKOV A ICH PRIATEĽOV ...

Čítaj ďalej...

PRO MEMORIA SAVE THE DATE

PRO MEMORIA SAVE THE DATE 

UTOROK, 21. AUGUSTA 2018, 19:15

PREDIGERKIRCHE BASEL 

Milí krajania a priatelia,

50 rokov po tomto osudovom dni pre naše národy by sme si chceli pripomenúť malým koncertíkom a spoločenským stretnutím.
Veľmi srdečne Vás pozývam do Predigerkirche Basel.
Maestro Heinz Holliger – najznámejší švajčiarský hudobný skladateľ a hoboista komponuje špeciálne pre túto príležitosť dve skladby, ktoré Vám rád interpretujem  ako premiéru na historickom Silbermannovom organe.
Majster sám prednesie v akusticky jedinečnom  „Kraftpunkt“ tejto svätyne sólo koncert.
Samozrejme, že si pri tejto príležitosti spomenieme na významné osobnosti z našej emigrácie, ktoré na bazilejskej univerzite pôsobili.
V zastúpení pre mnohých spomeniem iba troch:
- Prof. Dr.theol. Jan Milič Lochman – rector magnificus,
- Prof. Dr. Ota Šik zo svojim modelom „soziale Markt-Ökonomie“
- Prof. Ing.Dr.Drs.h.c. Daniel Belluš – „Bellušove – keténové priešmyky v chémii“.
Po koncertíku pobudneme pri prípitku všetci spolu, Česi, Slováci, Švajčiari, Francúzi a i., aby sme tak utužili naše doterajšie priateľstvo a bratskú spolupatričnosť.
Teším sa na Vašu ctenú účasť a srdečne Vás pozdravujem,
Váš
Jozef Sopko.

P.S.: Detailný program bude pripravený v chráme.

Facebook