„A Game-Changing Year: Czechoslovakia and Europe in 1968”

Rozhovory s "emigrantmi z 1968" pre projekt Univerzity Komenského ...

Čítaj ďalej...

Adventskonzert 2018

Pozývame Vás na ročný koncert speváckeho chóru Liebfrauen, ktorý sa uskutoční 1. decembra 2018 ...

Čítaj ďalej...

POZVÁNKA na riadne Generálne zhromaždenie po 49. období činnosti Združenia Slovákov vo Švajčiarsku

Dňa: 21. januára 2018 (nedeľa) o 14.00 hod.
 
Miesto:  Pfarreizentrum Liebfrauen, 8006 Zürich, Weinbergstrasse 36, 
2. poschodie (Sála)
 
 
  Program:
  1. Otvorenie Generálneho zhromaždenia
  2. Schválenie programu
  3. Schválenie zápisu z GZ zo dňa 25. marca 2017 
      v Zürichu (uverejnený v SZ 2/2017)
  4. Správa: - o činnosti ZSvŠ (uverejnená v SZ č. 4/2017)
                   - o hospodárení ZSvŠ
                   - Kontrolnej a revíznej komisie
  5. Rozprava k predneseným správam, schválenie správ
  6. Prestávka
   7. Návrh programu a rozpočtu na nasledujúce obdobie
   8. 50. Výročie emigrácie Slovákov po roku 1968
   9. Rôzne
 
   Podľa ustanovenia Stanov majú všetci riadni, čestní a podporujúci členovia právo podávať návrhy a hlasovať na Generálnom zhromaždení, ak majú vyrovnané členské príspevky do jeho začiatku. 
   Zápis z ostatného GZ ako i Účtovná kniha ZSvŠ za 49. obdobie budú pripravené k nahliadnutiu v čase 13.30 - 13.45 hod. v miestnosti konania GZ.
 
   Všetkých členov a priaznivcov Združenia pozýva za výbor ZSvŠ 
 
    Zdenka Bodoríková
 
 

Facebook